ترانسمیتر فشار :

فروشگاه کنترل برق نمایندگی فروش انواع سنسور فشار برندهای :

HUBA CONTROL هوبا کنترل , WIKA ویکا , HOGLER هاگلر , TRAFAG ترافاگ , DANFOSS دانفوس , …

پرشر ترانسمیتر

PRESSURE SENSOR

نکاتی در زمینه انتخاب ترانسمیتر فشار :

هر ترانسمیتر فشار مشخصه‌های بسیاری دارد که انتخاب صحیح آنها  اهمیت زیادی دارند . گیج، مطلق و اختلافی، ترانسدیوسر، ترانسمیتر، بازه اندازه‌گیری و اندازه اتصالات از مهم‌ترین این مشخصه‌ها میباشد . ممکن است چند سنسور نیازهای یک کاربرد خاص را برآورده نمایند . در این شرایط در نظر گرفتن عواملی که بر دقت اندازه‌گیری موثر هستند، راهنمای انتخاب صحیح خواهد بود و اساسا این کار تعیین می‌کند که آیا فشار اندازه‌گیری شده به اندازه کافی قابلیت اطمینان دارد که بتوان از آن برای تصمیم‌گیری در کنترل فرایند استفاده نمود یا نه .

Main Menu