شیر برقی

شیر برقی (شیربرقی) جهت قطع و وصل جریان در مسیر لوله های حاوی گاز و سیالات مورد استفاده قرار میگیرد.

عملکرد شیرهای برقی براساس مغناطیس و جریان الکتریکی یا همان الکترو مغناطیس است.

انتخاب شیربرقی بستگی به نوع سیال یا گاز  دارد.

همچنین نوع جهت مورد نیاز برای سیستم که میتواند 2/2،3/2،4/2،5/2 و5/3باشد،عامل مهم دیگری در انتخاب این شیرها محسوب میشود.

از مهمترین عوامل دیگر در انتخاب شیربرقی توجه به نیاز مدار است،چراکه براساس نیاز مدار باید از شیرهای برقی یک سیگنال ( بوبین ) یا دو سیگنال استفاده شود.

نمونه هایی از انواع برند های جیواکس، پارکر، ایرتک و.. در این قسمت به اشتراک گذاشته شده است.

Main Menu