67محصول یافت شده
نمایش

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق (Industrial Automation) به معنی استفاده از ابزارهای کنترلی رباتیک مثل کامپیوتر برای کنترل و هدایت ماشین آلات صنعتی می باشد. اتوماسیون صنعتی از تکنولوژی و کنترل اتوماتیک استفاده میکند که باعث عملکرد و کنترل خودکار فرآیندهای صنعتی بدون دخالت مستقیم انسان . به عبارتی در اتوماسیون صنعتی، ماشین ها و کامیپوتر ها به جای انسان ها تفکر و تصمیم گیری می کنند.

Main Menu