شیلنگ و اتصالات قطعاتی هستند که کاربردهای فراوانی در صنعت دارند که انواع مختلف این محصولات مورد استفاده قرار میگیرد از جمله پنوماتیک و هیدرولیک

Main Menu