pressure-sensor :

فروشگاه کنترل برق نمایندگی فروش انواع ( ترانسمیتر فشار) pressure-sensor فشار برندهای :

HUBA CONTROL هوبا کنترل , WIKA ویکا , HOGLER هاگلر , TRAFAG ترافاگ , DANFOSS دانفوس , …

نکاتی در زمینه انتخاب ترانسمیتر فشار :

هر ترانسمیتر فشار مشخصه‌های بسیاری دارد که در انتخاب صحیح آنها  اهمیت زیادی دارند . نوع خروجی ، رنج کارکرد و تحمل اضافه فشار ، دقت ، تحمل دمایی ، نوع اتصال ( رزوه ) ، اتصال الکتریکی و از همه مهمتر میزان غرخطی بودن خروجی و نوع سنسسور به کار رفته در ساخت ترانسدیوسر میباشد . ممکن است چند سنسور نیازهای یک کاربرد خاص را برآورده نمایند . در این شرایط در نظر گرفتن عواملی که بر دقت اندازه‌گیری موثر هستند، راهنمای انتخاب صحیح خواهد بود و اساسا این کار تعیین می‌کند که آیا فشار اندازه‌گیری شده به اندازه کافی قابلیت اطمینان دارد که بتوان از آن برای تصمیم‌گیری در کنترل فرایند استفاده نمود یا نه .

Main Menu